Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945)
Název práce v češtině: Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945)
Název v anglickém jazyce: Identity after historical change. Anti-Hitler Emigration of Fine Artists from Germany and Czechoslovakia in Great Britain (1933-1945)
Klíčová slova: identita; druhá světová válka; emigrace; Velká Británie; umění klasické moderny
Klíčová slova anglicky: Identity; World War II; Exile; Great Britain; classic modern art
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2018
Oponenti: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
  prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK