Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volná hra 2-4letých dětí v cizojazyčné mateřské škole
Název práce v češtině: Volná hra 2-4letých dětí v cizojazyčné mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Free play of 2-4year old children in a foreign-language kindergarten
Klíčová slova: hračka, starší batole, mladší předškolní věk, potřeba hrového partnera, volná hra, úloha učitelky, socializace, gender role, cizojazyčné prostředí mateřské školy, pozorování volné hry, společná hra
Klíčová slova anglicky: toy, older toddler, younger pre-school age, need of a play partner, free play, role of a teacher, socialization, gender role, foreign-language background of a kindergarten, observation of free play, group play
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum a čas obhajoby: 11.01.2011 12:30
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:07.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK