Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza současné situace organizací občanské společnosti v oblasti čerpání evropských dotací v Praze
Název práce v češtině: Analýza současné situace organizací občanské společnosti v oblasti čerpání evropských dotací v Praze
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Current Relationship of Civil society organizations and European Programmes in Prague
Klíčová slova: Evropská unie, evropské fondy, organizace občanské společnosti, Operační program Praha – Adaptabilita, evropeizace, organizační izomorfismus.
Klíčová slova anglicky: The European Union, European funds, civil society organizations, the Operational Programme Prague - Adaptability, Europeanization, Organizational isomorphism.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK