Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Dobrovolníci a jejich příprava v humanitárních a rozvojových organizacích
Název práce v češtině: Dobrovolníci a jejich příprava v humanitárních a rozvojových organizacích
Název v anglickém jazyce: Volunteers and their Lead up in Humanitarian and Developing Organizations.
Klíčová slova: dobrovolnictví, management dobrovolnictví, humanitární pomoc, zahraniční rozvojová spolupráce, příprava dobrovolníka, školení
Klíčová slova anglicky: Volunteering, volunteer management, humanitarian aid, international development cooperation, volunteer preparation, training
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK