Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení stáží jako formy mezinárodní spolupráce mezi organizacemi občanské společnosti
Název práce v češtině: Hodnocení stáží jako formy mezinárodní spolupráce mezi organizacemi občanské společnosti
Název v anglickém jazyce: Evaluation of Study Visits as a Form of International Cooperation between NGOs.
Klíčová slova: podpora demokracie, transformační spolupráce, občanský sektor, Bělorusko, studijní cesty
Klíčová slova anglicky: democracy assistance, transition promotion, civil society, Belarus, study visits
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Ing. Petr Pajas
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK