Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizace občanské společnosti v Událostech a Televizních novinách
Název práce v češtině: Organizace občanské společnosti v Událostech a Televizních novinách
Název v anglickém jazyce: Non-governmental Organizations in Czech TV News - Události and Televizní noviny
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK