Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce environmentálních neziskových organizací a firem: společenské předpoklady a současný stav v České republice
Název práce v češtině: Spolupráce environmentálních neziskových organizací a firem: společenské předpoklady a současný stav v České republice
Název v anglickém jazyce: Private environmental business-NGO cooperation: driving factors and current state in Czech republic
Klíčová slova: soukromá mezisektorová spolupráce/partnerství, environmentální nestátní neziskové organizace, firemní sektor, udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost firem, teorie tří generací partnerství, globalizace
Klíčová slova anglicky: private cross-sectoral cooperation / partnership, non governmental organizations, corporate sector, sustainable development, corporate social responsibility, three partnership generation theory, globalisation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK