Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neviditelní nositelé lidských práv
Název práce v češtině: Neviditelní nositelé lidských práv
Název v anglickém jazyce: Invisible subjects of human rights
Klíčová slova: univerzalita lidských práv, Všeobecná deklarace, kulturní relativismus, anthropology, mezinárodní právo lidských práv, ženská obřízka, právo na život, právo na potrat, feminismus
Klíčová slova anglicky: universality of human rights, Universal Declaration, cultural relativism, anthropology, international human rights law, female genital circumcision, right to life, right to abortion, feminism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.04.2017
Oponenti: Mgr. Dana Moree, Dr.
  prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK