Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Název práce v češtině: Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Název v anglickém jazyce: Collective administration of copyright and neighbouring and relating rights
Klíčová slova: kolektivní správa; autorské právo
Klíčová slova anglicky: collective administration; copyright
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2013
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 08:45
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: JUDr. Irena Holcová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zaměřuje na kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským prováděnou v souladu s autorským zákonem a předpisy EU.

Cílem předkládané práce je osvětlit výše zmíněné a poskytnout stručný přehled o kolektivní správě, její úpravě, fungování a v dnešní době neopomenutelném aspektu evropského práva.

Práce je členěna do osmi kapitol, z nichž každá se věnuje určitému aspektu tématu kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on collective management of copyright and related rights carried out in accordance with copyright law and EU law.

The aim of the manuscript is to explain this topic and to provide a review of collective management and its modification in accordance to European law.

The thesis is divided into eight chapters each containing a specific aspect of collective management of copyright and related laws.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK