Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autorskoprávní ochrana počítačových programů
Název práce v češtině: Autorskoprávní ochrana počítačových programů
Název v anglickém jazyce: Copyright protection of software
Klíčová slova: autorské právo, počítačový program, licenční smlouva
Klíčová slova anglicky: copyright, software, licence agreement
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Irena Holcová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2013
Datum a čas obhajoby: 26.09.2013 08:30
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Oponenti: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK