Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce poznatků žáky v matematice (na příkladu Pythagorovy věty)
Název práce v češtině: Konstrukce poznatků žáky v matematice (na příkladu Pythagorovy věty)
Název v anglickém jazyce: Pupils' Construction of Knowledge in Mathematics
(the Example of Pythagoras’ Theorem)
Klíčová slova: konstrukce matematických poznatků, Pythagorova věta, individuální konstrukce, společná konstrukce, konstruktivistické přístupy k vyučování matematice, kooperativní akční výzkum
Klíčová slova anglicky: mathematical knowledge construction, Pythagoras' theorem, individual construction of knowledge, group construction of knowledge, constructivist approaches to the teaching of mathematics, cooperative action research
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum a čas obhajoby: 07.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2011
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
  prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK