Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Připravenost institucí EU na zahraniční mise
Název práce v češtině: Připravenost institucí EU na zahraniční mise
Název v anglickém jazyce: Preparedness of the EU institutions on foreign missions
Klíčová slova: Evropská Unie, zahraniční mise, instituce
Klíčová slova anglicky: European Union, foreign missions, institutions
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 25.10.2010
Datum a čas obhajoby: 31.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2012
Oponenti: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK