Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Religious Diversity in the View of Bollywood
Název práce v češtině: Náboženská rozmanitost v Bollywoodu
Název v anglickém jazyce: Religious Diversity in the View of Bollywood
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 15.09.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK