Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Ochrana životního prostředí a vlastnictví
Název práce v češtině: Ochrana životního prostředí a vlastnictví
Název v anglickém jazyce: Protection of the environment and the ownership
Klíčová slova: ochrana životního prostředí, vlastnické právo, omezení vlastnického práva, veřejný zájem, náhrady za omezení vlastnického práva
Klíčová slova anglicky: protection of environment, ownership, restrictions of ownership, public interest, compensations
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 06.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2012
Datum a čas obhajoby: 29.10.2012 12:30
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:08.10.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.10.2012
Oponenti: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK