Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Právní předpoklady rodičovství
Název práce v češtině: Právní předpoklady rodičovství
Název v anglickém jazyce: Legal pre-conditions for parenthood
Klíčová slova: mateřství, otcovství, asistovaná reprodukce
Klíčová slova anglicky: maternity, paternity, assisted reproduction
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2011
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 16:00
Místo konání obhajoby: v m.č.132
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK