Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Schulz mezi barokem a avantgardou. Proměny uměleckého výrazu Karla Schulze v kontextu poetismu a katolické literatury
Název práce v češtině: Karel Schulz mezi barokem a avantgardou. Proměny uměleckého výrazu Karla Schulze v kontextu poetismu a katolické literatury
Název v anglickém jazyce: Karel Schulz between Baroque and Avant-garde. Metamorphoses of the artistic expression of Karel Schulz in the context of Poetism and Catholic literature
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.08.2010
Datum zadání: 19.08.2010
Datum a čas obhajoby: 22.10.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK