Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti (1805-1953)
Název práce v češtině: Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti (1805-1953)
Název v anglickém jazyce: Changing perceptions of waqf in the Egyptian society (1805-1953)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.10.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
  doc. Miloš Mendel, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK