Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Materiální svět mezi středověkým a novověkým myšlením
Název práce v češtině: Materiální svět mezi středověkým a novověkým myšlením
Název v anglickém jazyce: Material world between the medieval and modern thinking
Klíčová slova: sv. Tomáš, Suárez, Descartes, materiální
Klíčová slova anglicky: St. Thomas, Suárez, Descartes, material
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 25.10.2010
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se zabývá problematikou materiální substance mezi sv. Tomášem, Franciscem Suárezem a René Descartem. V první části pojednávající o sv. Tomášovi se věnuji Tomášovým důkazům pro extramentální existencí první látky. V druhé se pokouším rozvinout a obhájit Suárezovo pojetí první látky v kritické diskuzi s tomismem. V třetí části konfrontují Descartovu koncepci res extensa se scholastickou tradicí. Domnívám se, že jsem dospěl ke dvěma závěrům: Za prvé, v rámci hylemorfismu se ukazuje jako přijatelnější Suárezova koncepce první látky s minimální aktualitou. A za druhé, aristotelismus i kartesiánská filosofie jsou dva legitimní způsoby, jak porozumět přírodě, přičemž ani jeden z nich se v kontextu mé práce neukázal jako plausibilnější.
Seznam odborné literatury
John D. Kronen, Sandra Menssen, Thomas D. Sullivan, The Problem of Continuant: Aquinas and Suárez on Prime Matter and Substantial generation, Philosophy Education Society Inc., The Review of Metaphysics, Vol. 53, No 4.
David P. Lang, The Thomistic Doctrine of Prime Matter, Laval Theólogique at Philosophique, 54, 2 (juin 1998).

Tomáš Akvinský, Commentary on the Metaphysics, Chicago, 1961, internetový zdroj: http://dhspriory.org/thomas/Metaphysics.htm
Daniel Heider, Suárez a jeho metafyzika, Praha, Filosofia, 2011, ISBN 978-80-7007-328-5.
Daniel Heider, F. Suárez a J. Senftleben: reifikace první látky, Slánské rozhovory 2004, internetový zdroj: pamatky.slany.cz.
Francisco Suárez, Disputationes Metaphysicae, internetový zdroj: homepage.ruhr-uni-bochum.de.

Wolfgang Kluxen, Tomáš Akvinský: Jsoucno a jeho principy, in Křesťanství a filosofie, Praha, Česká křesťanská akademie, 1994, ISBN 80-85795-08-6.
Jonathan Bennett, Learning from Six Philosophers, Oxford, Clarendon Press, 2001, ISBN 978-0-19-926628-9
René Descartes, Meditace o první filosofii, Praha, Oikoymenh, 2003, ISBN 80-7298-084-X.
René Descartes, Principy filosofie, Praha, Filosofia, 1998, ISBN 80-7007-112-5.
Daniel Garber, Descartes' Metaphysical Physics, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1992, ISBN 0-226-28219-8.
Aristotelés, Fyzika, Praha, Rezek, 2010, ISBN 80-86027-31-7
Tomáš Akvinský, O principech přirozenosti, Studia Neoaristotelica, Vol 7, 2, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK