Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zavrhnutie Saula: 1 Sam 15 z naratologickej perspektívy
Název práce v češtině: Zavrhnutie Saula: 1 Sam 15 z naratologickej perspektívy
Název v anglickém jazyce: The rejection of Saul: 1 Sam. 15 from a narratological perspektive
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2008
Datum zadání: 18.09.2008
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: prof. Filip Čapek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK