Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče o seniory s demencí
Název práce v češtině: Péče o seniory s demencí
Název v anglickém jazyce: Care of the seniors with Dementia
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 25.10.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: Mgr. Jana Poláčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK