Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Recepce pojetí mezináboženské spolupráce Hanse Künga v českém prostředí
Název práce v češtině: Recepce pojetí mezináboženské spolupráce Hanse Künga v českém prostředí
Název v anglickém jazyce: Impact of Hans Küng's Outlook on Inter-religious Collaboration
in the Czech Environment
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2008
Datum zadání: 15.09.2008
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK