Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otázka sebeuskutečnění ve filosofii Jana Patočky
Název práce v češtině: Otázka sebeuskutečnění ve filosofii Jana Patočky
Název v anglickém jazyce: Problem of self-fullfillment in the philosophy of Jan Patočka
Klíčová slova: sebeuskutečnění, svoboda, transcendence, dějinnost
Klíčová slova anglicky: self-fullfilment, freedom, transcendence, historicity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 25.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Pavel Kouba
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je vypracována pomocí interpretace vybraných Patočkových textů. Ty jsou diskutovány v jejich dobovém a myšlenkovém kontextu a s ohledem na kořeny v nich obsažených myšlenek. Práce byla průběžně konzultována se školitelem a na bakalářském semináři.
Seznam odborné literatury
Viz Seznam použité literatury v bakalářské práci
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK