Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hypotéza u Platóna
Název práce v češtině: Hypotéza u Platóna
Název v anglickém jazyce: Hypothesis in Plato
Klíčová slova: hypotéza, Platón, Faidón
Klíčová slova anglicky: hypothesis, Plato, Phaedo
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 25.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je představit možnou interpretaci hypotetické metody, jak jeprezentována v Platónově dialogu Faidón. V této interpretaci bych chtělapoukázat na význam, který má v jejím rámci mínění o nejlepším možném. Totomínění nabývá v dialogu konkrétní podoby rozumově poznatelného a zároveňnejlepšího možného celku, v němž lze usuzovat z nejlepšího možného napravdivé. Samo mínění o nejlepším možném však musí být neustále korigováno, atak zároveň dotvářeno míněním o pravdivém, a musí být tedy zajištěna jehobezrozpornost a celkovost. Právě hypotetická metoda je myšlenkovým postupem,v němž tuto korekci můžeme zajistit.
Seznam odborné literatury
PLATÓN, Faidón, OIKOYMENH, Praha 2005
PLATÓN, Kritón, OIKOYMENH, Praha 2005
SCOLNICOV, S., Hypothetical Method and Rationalityin Plato, in: Kant-Studien, 66, 1975, str. 157-162
ŠPINKA, Š., Duše a zlo v dialogu Faidón,OIKOYMENH, Praha 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK