Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení umění v Platónově Ústavě
Název práce v češtině: Postavení umění v Platónově Ústavě
Název v anglickém jazyce: The Role of Art in Plato's Republic
Klíčová slova: Ústava, Platón, výchova, músická výchova, duše, spravedlnost, harmonie
Klíčová slova anglicky: Republic, Plato, education, musical education, soul, justice, harmony
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 25.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem
Oponenti: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK