Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Inženýrskogeologický popis provozovaného lomu Masty
Název práce v češtině: Inženýrskogeologický popis provozovaného lomu Masty
Název v anglickém jazyce: Engineering Geology description of an operated quarry
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Král
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2010
Datum zadání: 28.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: Mgr. Jeroným Lešner
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK