Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální magnát Ted Turner a jeho impérium
Název práce v češtině: Mediální magnát Ted Turner a jeho impérium
Název v anglickém jazyce: Media tcoonTed Turner and his empire
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK