Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Publicistika poúnorového sociálnědemokratického exilu (1948-1953)
Název práce v češtině: Publicistika poúnorového sociálnědemokratického exilu (1948-1953)
Název v anglickém jazyce: Social demokratic publicists in the post-February exile (1948-1953)
Klíčová slova: Československý exil, 1948-1953, sociální demokracie, ČSSD, tisk, zpravodajství, propaganda, Blažej Vilím, Bohumil Laušman
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak exile, 1948-1953, social democratic party, journalism, news service, propaganda, Blažej Vilím, Bohumil Laušman
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Oponenti: Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ČELOVSKÝ, Bořivoj, Politici bez moci. První léta exilové Rady svobodného Československa, Šenov u Ostravy 2000.
DRÁPALA, Milan, Na ztracené vartě Západu. Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945 - 1948, Praha 2000.
JIRÁSEK, Zdeněk – TRAPL, Miloš, Exilová politika v letech 1948-1956, Olomouc 1996.
KAPLAN, Karel, Das Verhängnisvolle Bündnis, Wuppertal 1984.
KAPLAN, Karel, Pět kapitol o únoru, Brno 1997.
KUKLÍK, Jan ml. – NĚMEČEK, Jan, Proti Benešovi!, Praha 2004.
KUKLÍK, Jan st., Hledání cesty k demokratickému socialismu (k programovému vývoji Československé sociálnědemokratické strany dělnické v první polovině 30. let), in: K novověkým sociálním dějinám českých zemí, III., Praha 1998, s. 59-91.
Léta mimo domov, HRUBÝ, Karel (ed.), Praha 1996.
LUŽA, Radomír, Československá sociální demokracie. Kapitoly z let exilu 1948 - 1989, Praha - Brno 2001.
ŠIMSOVÁ, Sylva, Propuštění Blažeje Vilíma z funkce ústředního tajmeníka exilové Československé sociální demokracie v roce 1950, in: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004 - 2007, Praha 2008, s. 21-52.
TOMEŠ, Josef, Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878-2005, Praha 2005.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je přispět k historii exilové sociální demokracie, popsat vytváření jednotlivých stranických frakcí, jejich vymezování, vzájemnou komunikaci a mediální prezentaci. Pozornost bude věnována formě tiskovin, způsobu financování, výroby a velikosti nákladu, působení sociálních demokratů v rozhlasu a otázky související s přípravou plánované vysílačky. Práce se bude snažit odpovědět i na otázku, zda se jednotlivé skupiny sociálních demokratů ve zkoumaném období snažily publicistickou činností primárně ovlivňit dění v ČSR, nebo zda toto snažení (pokud nějaké bylo) s postupem času ochromil frakční boj a frustrace z beznadějné politické situce a nedostatku publika natolik, že se mediální výstupy omezily především pouze na vnitrostranickou diskuzi a formulování politických názorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis (Journalism of Social Democratic Exile after February 1948 /1948-1953/) studies the history of social democratic party in exile between the years 1948 and 1953 with special focus on journalism, news service and propaganda. The thesis describes formation of party fractions and deals with how they defined themselves, communicated and presented themselves in the media. The thesis then goes on to analyse the newspaper format, production and financing thereof as well as the number of copies. It looks into broadcasting activities of social democrats and their plans related to the setup of illegal radio. Based on the cases of party secretary Vilím Blažej and Bohumil Laušman, the last party chairman prior to February 1948, the thesis analyses the question whether single groups within the party in the given time period tried by its journalistic activities to primarily influence events in Czechoslovakia or whether these efforts slowly faded due to rivalry between fractions and frustration over hopeless political situation and lack of audience in such an extent that media outputs were later on confined only to discussions within the party and to barely expressing political views.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK