Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozbor mediálního trhu v České republice v roce 2009 z hlediska konstrukce publika za účelem prodeje
Název práce v češtině: Rozbor mediálního trhu v České republice v roce
2009 z hlediska konstrukce publika za účelem prodeje
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Czech Media Market in
2009-Constructing the Audience for Sale
Klíčová slova: Mediální publikum, výzkum publika, komodifikace publika, struktura publika, sociální konstrukce reality.
Klíčová slova anglicky: Media audience, audience research, audience commodification, audience structure, social construction of reality.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Daniel Köppl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Oponenti: PhDr. Martina Vojtěchovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK