Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kanadská média: historie a současnost
Název práce v češtině: Kanadská média: historie a současnost
Název v anglickém jazyce: Canadian media: history/genesis and present/contemporaneity
Klíčová slova: historie, média, vysílání, tisk, noviny, rozhlas, televize, dvojjazyčnost, multikulturalita, Kanada
Klíčová slova anglicky: history, media, broadcast, printing, press, radio, television, bilingualism, multiculturalism, Canada
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. 1. vydání. Olomouc: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4.

ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 1998. 248 s. ISBN 80-85839-24-5.

HORDEN, N., DRESNER, S., HILLMAN, M. Nový svět. 1. vydání. Praha: Albatros, 1987. 512 s. ISBN 80- 7203-174-0.

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Masová média. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o, 2003. 227 s. ISBN 80-7178-697-7.

KESTERTON, W. H. History of Journalism in Canada, 1. vydání. Toronto: McClelland and Stewart Limited, 1967, 304 s., 0770518184.

KÖPPLOVÁ, B., KÖPPL, L. Dějiny světové žurnalistiky I: Celý svět je v novinách. 1. vydání. Brno: Novinář, 1989. 336 s. ISBN 80-7077-216-6.

KYLOUŠEK, P. Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké žurnalistiky. 1. vydání. Brno: Host, 2005. 534 s. ISBN 80-7294-140-2.

McQUAIL, D. Úvod do dějin masové komunikace. 4. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2009. 640 s. ISBN 978-80-7367-574-5.

NEZBEDA, O. Polární lidé. Instinkt, 2006, roč. 5, s. 31.

ROVNÁ, L., JINDRA, M. Dějiny Kanady. 1. vydání. Praha: Lidové noviny, 2000. 436 s., ISBN 80-7106-211-1.

RUβ-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 316 s. ISBN 80-247-0158-8.

ŠIŠKA, Z. Úvod do studia jazyka: Fragmenty přednášek s cvičeními. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 82 s. ISBN 80-244-0479-6.

WALLACE, W. Stewart. The Encyclopedia of Canada, Vol. III, Toronto:University Associates of Canada, 1948. 396 s. ISBN 1-897210-97-3.

Internetové zdroje

Aboriginal Peoples Television [online] c 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: www.aptn.ca.

Broadcasting History [online] c 1997-2011 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-history.ca/index3.html.
Businessinfo.cz [online]. c 2011 [citováno dne 10. 5. 2011]. Dostupné z: www.businessinfo.cz/cz/sti/kanada-vnitropoliticka-charakteristika/2/1000849/.

Carleton University. School of Journalism and Communication [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www2.carleton.ca/sjc/.

CBC/ Radio Canada. About us [online] c 2011 [citováno dne 2. 5. 2011] Dostupné z: www.cbc.radio-canada.ca/history/1920-1939_details.shtml.

CBC/ Radio Canada. About us [online]. c 2011 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.cbc.ca/radio/.

CityTV. About CityTV [online] c 1996 – 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: http://www.citytv.com/toronto/aboutus.

Concordia University. Department of Journalism [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: http://journalism.concordia.ca/.

Engine of Immortality. The first newspaper Publisher in Canada [online]. 20. 3. 2002 [citováno dne 1. 4. 2011]. Dostupné z: http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/halifaxgazette-ef/halifaxgazette/h28-2003-e.html.

Faculty of Arts. School of Journalism [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www.arts.uregina.ca/journalism/.

Government of Nunavut. Facts About Nunavut [online] c 2010 [citováne dne 9. 5. 2011] Dostupné z: www.gov.nu.ca/en/.

Journalism education in Canad. Undergratuate Programs [online] c 2006 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: http://http-server.carleton.ca/~mmcguire/J-Ed/j-prog/u-programs.shtml.

Journalism Education in Canada. Community College [online] c 2006 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: http://http-server.carleton.ca/~mmcguire/J-Ed/j-prog/c-programs.shtml.

Kanadská mozaika (Globe and Mail). Nunavut přivítal francouzského prezidenta. [online]. c 2002 [citováno dne 2. 3. 2010]. Dostupné z: > http://www.canada.cz/am3/asp/text.asp?pageID=sng6QKQC&lang=1<.

Kanadská mozaika. Jean Chrétien naposledy na summitu Commonwealthu. [online]. c 2004 [citováno dne 2. 3. 2010]. Dostupné z: > www.canada.cz/am3/asp/text.asp?pageID=HQiF4gJD&lang=1<.

Kanadská mozaika. Konzervativci vítězí v parlamentních volbách. [online]. c 2006. [citováno dne 5. 3. 2010]. Dostupné z: > www.canada.cz/am3/asp/text.asp?pageID=IH1Gz9O3&lang=1<.

Kanadská mozaika. Liberálové zvítězili ve volbách již počtvrté za sebou. [online]. c 2004 [citováno dne 2. 3. 2010]. Dostupné z: > www.canada.cz/am3/asp/text.asp?pageID=YVnCMyBG&lang=1<.
Kanadská mozaika. Ve volbách opětovně zvítězila Liberální strana premiéra Chrétiena. [online]. c 2002 [citováno dne 2. 3. 2010]. Dostupné z: > http://www.canada.cz/am3/asp/text.asp?pageID=zea4RST9&lang=1<.

KASÍK, P. Na Vánoce přesně před sto lety poprvé vysílalo rádio [online] c 24. 12. 2006 [citováno dne 29. 4. 2011] Dostupné z: http://technet.idnes.cz/na-vanoce-presne-pred-sto-lety-poprve-vysilalo-radio-pck-tec_audio.aspx?c=A061220_173005_tec_audio_dno.

Krajanská média. Kanada [online] [citováno dne 4. 3. 2011] Dostupné z: http://krajane.radio.cz/mediumTable.view.

Kwantlen Polytechnic University [online] c 2010 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www.kwantlen.bc.ca/home.html.

Laurier Brantford.Journalism [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www.wlu.ca/page.php?grp_id=37&p=687.

Library and Archives Canada. Engine of immortality, Canadian Newspapers from 1752 until today [online] c 20. 3. 2002 [citováno dne 10. 3. 2011] Dostupné z: http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/halifaxgazette-ef/obj/h28/f1/nlc002702-v6.jpg.

Library and Archives Canada. Engine of Immortality, Historic Milestones [online] c 17. 7. 2006 [citováno dne 10. 3. 2011] Dostupné z: http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/halifaxgazette-ef/obj/h28/f1/nlc002704-v6.jpg.

MCCREATH, R. Broadcasting History [online]. c 2006 [citováno dne 8. 3. 2011] Dostupné z: http://www.broadcasting-history.ca/index3.html.

MCCREATH, R. Broadcasting History. TV – from cross-border U.S. Signals to 500 channels [online]. c 2006 [citováno dne 8. 3. 2011] Dostupné z: http://www.broadcasting-history.ca/index3.html.

Media Awareness Network. Chronology of Media Education in Canada [online] c 2010 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/media_education_chronology.cfm.

Media Awareness Network. Media Education in Canada: An Overview [online] c 2010 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www.media-awareness.ca/english/teachers/media_education/bc_curricular_overview.cfm.

Media Studies, Harold Adams Innis: The Bia sof communication and monopolies of power [online] c 2007 [citováno dne 11. 5. 2011] Dostupné z: www.media-studies.ca/articles/innis.htm.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Kanadská média [online]. 18. 2. 2004 [citováno dne 15. 3. 2011] Dostupné z: www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/media_ve_svete/amerika/kanadska_media.html.

Montrealský věstník.History of Věstník [online] c 25. 9. 2008 [citováno dne 4. 3. 2011] Dostupné z: www.montrealvestnik.com/.

National Museum of American History. Reginald Aubrey Fessenden [online] [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: http://technet.idnes.cz/na-vanoce-presne-pred-sto-lety-poprve-vysilalo-radio-pck-/foto.aspx?foto1=DNO17e68a_89en3_national_museum_of_america.jpg.

Newspaper at library and archives Canada. Facts about Newspapers [online]. 20. 5. 2010 [citováno dne 10. 3.2011] Dostupné z: www.collectionscanada.gc.ca/newspapers-at-lac/index-e.html.
Newspapers at Library and Archives Canada. Aboriginal Nespapers [online] c 20. 5. 2010 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.collectionscanada.gc.ca/newspapers-at-lac/035005-4000-e.html.

Newspapers at Library and Archives Canada. Canadian Ethnic Nespapers [online] c 20. 5. 2010 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.collectionscanada.gc.ca/newspapers-at-lac/035005-5100-e.html.

Newspaper at Library and Archives Canada. International Newspapers [online] c 20. 5. 2010 [citováno dne 9. 3. 2011] Dostupné z: www.collectionscanada.gc.ca/newspapers-at-lac/035005-7000-e.html.

NTV, Newfoundland Broadcasting Company [online] c 2010 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: www.ntv.ca.

Omni [online] c 2008 – 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: www.omniab.ca/.
Postmedia Network. About Postmedia Network [online]. c 2011 [citováno dne 4. 5. 2011] Dostupné z: www.postmedia.com/.

POTTS, LYMAN J. Broadcasting History [online]. c 2007 [citováno dne 8. 3. 2011] Dostupné z: www.broadcasting-history.ca/index3.html.

Reginald Aubrey Fessenden: Over a century of radio [online] c 1. 11. 2006 [citováno dne 16. 4. 2011] Dostupné z: www.fessenden.ca/fessenden.htm.

Ryerson University. Welcome to the Ryerson School of Journalism [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www.ryerson.ca/journalism/.

Schools in Canada. Universities in Canada [online] c 2001 – 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www.schoolsincanada.com/Universities-In-Canada.cfm.
St. Thomas University [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: http://w3.stu.ca/stu/default.aspx.

The Canadian Press History. Timeline od historical milestones [online]. [citováno dne 5. 5. 2011] Dostupné z: www.thecanadianpress.com/about_cp.aspx?id=77.

The Canadian Press Ltd. Company Overview [online]. 22. 1. 2010 [citováno dne 5. 5. 2011]. Dostupné z: http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=4432593.

The Daily.Statistics Canada. Canada's population estimates [online]. c 2011, 24. 3. 2011 [citováno dne 10. 5. 2011]. Dostupné z www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110324/dq110324b-eng.htm.

The evolution of newspapers [online]. c 2010. [citováno dne 20. 4. 2011]. Dostupné z: www.newspaperscanada.ca/aboutnewspapers/history.

The Globe and Mail. About us [online]. c 2011 [citováno dne 3. 5. 2011] Dostupné z: www.theglobeandmail.com.

The rise and fall of Canada´s media tycoon [online] c 17. 2. 2011 [citováno dne 12. 5. 2011] Dostupné z: www.cbc.ca/news/canada/story/2010/06/25/f-conrad-black-timeline.html.

Thompson Rivers University. Bachelor of Journalism Degree Programs [online] c 2010 [citováno dne 8. 5.2011] Dostupné z: www.tru.ca/new_students/programs/arts.html.

TSN Radio [online] c 2011 [citováno dne 10. 3. 2011] Dostupné z: www.tsn.ca/radio/.

TVA. Infolettre [online]. c 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: http://tva.canoe.ca/.

Université de Montréal. Journalisme [online] c 2010 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www.fep.umontreal.ca/journalisme/.

Université du Québec á Montréal [online] c 2011 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z. www.uqam.ca/.
University of King´s College. Journalism [online] c 2009 [citováno dne 8. 5. 2011] Dostupné z: www.ukings.ca/.

V. Nous jointe [online] c 2011 [citováno dne 7. 5. 2011] Dostupné z: http://vtele.ca/.
VEVERKA, L. Stoletý rozhlasový pořad [online]. 28. 12. 2006 [citováno dne 14. 4. 2011] Dostupné z: www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/stolety-rozhlasovy-porad--306216.

Welcome to newspapers Canada. Facts about newspapers [online]. c 2010 [citováno dne 4. 5. 2011] Dostupné z: www.newspaperscanada.ca/about-newspapers/faq-about-newspapers/faq.

Welcome to newspapers Canada. Find a Daily Newspapers [online]. c 2010 [citováno dne 4. 5. 2011] Dostupné z: www.newspaperscanada.ca/guide/newspapers.

Who was Marshall McLuhan? Marshall Who? [online] c 2011 [citováno dne 11. 5. 2011] Dostupné z: http://marshallmcluhan.com/biography/.

ZAORAL R., Češi ve světě – Kanada. Migrace a osídlování [online] c 4. 3. 2008 [citováno dne 3. 3. 2011] Dostupné z: http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1236.

ZAORAL R., Češi ve světě – Kanada. Vzdělání a kultura [online] c 4. 3. 2008 [citováno dne 3. 3. 2011] Dostupné z: http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1236.

ZAORAL, R. Nejdůležitější česká periodika v Kanadě po roce 1945 [online] c 4. 3. 2008 [citováno dne 4. 3. 2011] Dostupné z: http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1238&showDisabled=true.

ZAORAL, R. Osobnosti kanadského exilu [online] c 4. 3. 2008 [citováno dne 6. 3. 2008] Dostupné z: http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1237&showDisabled=true.
Předběžná náplň práce
Klíčovým zaměřením práce bude popis vzniku a vývoje kanadských médií od jejich počátků do současnosti. Práce se zaměří na všechny oblasti - tištěná média, televizní i rozhlasové vysílání. Popíše co mělo vliv na formování kanadské žurnalistiky. Jaká je historie země, její kultura, její vztah k jiným zemím. Kanada je konstituční monarchie s federálním uspořádáním deseti provincií a tří teritorií. Jednotlivé provincie této druhé největší země na světě mají své specifikum, které se odráží i v oblasti médií a žurnalistiky. Výloučnou oblastí je pak frankofonní provincie Québec. Základním prvkem kanadské identity, je multikulturalita, která má na podobu kanadské žurnalistiky také zásadní vliv. Cílem práce je zjistit, jak dějinný vývoj ovlivnil vznik a podobu kanadské žurnalistiky, potažmo kanadských médií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on key canadian media - print, radio and television, in the individulal chapters I´m trying to describe their development as it is during the formative years and influenced, and what role it plays in today's Canada and which one of them has a privileged position in the country. Before that I was trying to deal with the history of Canada to clarify the roots all Canadian journalism and the media occurred. I also give attention to some selected major Canadian media personalities, whether those from the past and the present, who are in some way involved on what is today Canadian journalism, or the form of it´s today. My attention did not miss either: the French-Canadian journalism, which about their form and the place on the map of the Canadian media fought for centuries. Its center is the Canadian province of Quebec. In my work, I also discuss how journalism is taught at several Canadian universities, how much of them offers a learning program and how they teach it. Whether the emphasis is more on theory or more practical. I write also about media education, which has been several years in Canada's history. Last but not least, I tried to map the Czech track in the Canadian media and specifically designate some of expatriate media that readers can find in Canada.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK