Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace části domácí blogosféry z formy osobních záznamů do jednoho ze segmentů české žurnalistiky
Název práce v češtině: Transformace části domácí blogosféry z formy osobních záznamů do jednoho ze segmentů české žurnalistiky
Název v anglickém jazyce: Czech Blog Transformation: From Private Notes to One Part of The Czech Journalism
Klíčová slova: internet, blogy, Web 2.0, zprávy, novináři
Klíčová slova anglicky: Internet, blogs, Web 2.0, news, journalists
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Ing. Miloš Čermák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Tištěné zdroje:
Atton, Chris: Alternative Media (Culture, Representation and Identity Series), SAGE Publications, London, 2001, ISBN: 0761967710
Benjamin, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, 1936, via Revue Labyrint 23-24/2009
Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum, Portál, Praha, 2005, ISBN: 978-80-7367-485-4
Keen, Andrew: The Cult of the Amateur: How blogs, MySpace, YouTube, and the rest of today´s user-generated media are destroying our economy, our culture and our values, Doubleday Publishing, Philadelphia, 2005, ISBN: 9780385520812
Köpplová, Barbara; Jirák, Jan: Média a společnost, Portál, Praha, 2003, ISBN: 978-80-7367-287-4
Krueger, Richard A.; Casey, Mary Anne: Focus Groups: A Practical Guide For Applied Research, SAGE Publications, California, 2000, ISBN: 9781412969475
časopis Marketing & Media

Internetové zdroje:
About.com: Advertising, dostupné z www: http://advertising.about.com/od/publicitystunts/Publicity_Stunts.htm
Barger, Jorn: Top 10 Tips for New Bloggers, Wired, 15. prosince 2007 dostupné z www: http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2007/12/blog_advice
Blog History: A Timeline of Blogging, dostupné z www: http://www.blockstar.com/blog/blog_timeline.html
Blood, Rebecca: Weblogs: A History And Perspective, 7. září 2000, dostupné z www: http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html
Burrell, Ian: Has Ruppert Murdoch´s paywall gamble paid off?, 2. září 2010, dostupné z www: http://www.independent.co.uk/news/media/online/has-rupertmurdochs-paywall-gamble-paid-off-2067907.html
Greenberg: Edward: Lets abolish the term „Citizen Journalists“, 17. srpna 2010, dostupné z www: http://digitaljournalist.org/issue0912/lets-abolish-citizenjournalists.html
Grubisich, Tom: Grasroots Journalism: Actual content vs. shining ideal, 6. října 2005, dostupné z www: http://www.ojr.org/ojr/stories/051006/
Keen, Andrew: The second generation of the Internet has arrived. It is worse than you think, The Weekly Standard, 14. února 2006, dostupné z
www: http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/006/714fjczq.asp
Peterka, Jiří: Na počátku byl ARPANET…, Computerworld, 4/1995 dostupné z www: http://www.earchiv.cz/a95/a504c502.php3
Pew Center for Civic Journalism: Doing Civil Journalism, 25. prosince 2008, dostupné z www: http://www.pewcenter.org/doingcj/
Šrámek, Jan: Metody sběru dat v kvantitativním výzkumu, Marketing Journal, 27. dubna 2009, dostupné z www: http://www.m-journal.cz/cs/marketingovyvyzkum/metody-sberu-dat-v-kvantitativnim-vyzkumu__s390x5140.html
VanFossen, Lorelle: Why Am I Doing This Blogging Thing?, The Blog Herald, 26. května 2008, dostupné z www: http://www.blogherald.com/2008/05/26/why-am-idoing-this-blogging-thing/
Walker, Jill: Final Version of Weblog Definition, 28. června 2003 dostupné z www: http://jilltxt.net/archives/blog_theorising/final_version_of_weblog_definition.html
Předběžná náplň práce
V mé diplomové práci jsem si stanovil popsat a zdokumentovat proces, jakým české redakce pracují s blogy a jak je redaktoři využívají ke své novinářské práci. Zajímalo mě i to, jakým způsobem se z běžného uživatele internetu může stát bloger a jak k blogům a jejich možnostem přistupují soukromé firmy (značky).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of my diploma thesis is describing of the process of transformation blogs into the media product and the conditions of this process.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK