Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Vliv dusíkatých látek v kultivačním médiu na aktivitu fosfoenolpyruvátkarboxylasy a metabolicky souvisejících enzymů v rostlinách tabáku
Název práce v češtině: Vliv dusíkatých látek v kultivačním médiu na aktivitu
fosfoenolpyruvátkarboxylasy a metabolicky souvisejících enzymů
v rostlinách tabáku
Název v anglickém jazyce: The effect of nitrogen compounds in cultivation medium
on the activity of phosphoenolpyruvate carboxylase in tobacco plants
Klíčová slova: PEPC, NADP-ME, PPDK, NR, GS, GOGAT, GDH, asimilace dusíku
Klíčová slova anglicky: PEPC, NADP-ME, PPDK, NR, GS, GOGAT, GDH, nitrogen assimilation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: RNDr. Helena Synková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK