Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Bipolar Disorder and Diabetes Mellitus
Název práce v češtině: Bipolární porucha a diabetes mellitus
Název v anglickém jazyce: Bipolar Disorder and Diabetes Mellitus
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - klinika psychiatrie (12-PCHI)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 05.12.2011 15:15
Místo konání obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2011
Oponenti: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
  prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK