Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární mechanismy indukce apoptózy taxany u buněk nádoru prsu
Název práce v češtině: Molekulární mechanismy indukce apoptózy taxany u buněk nádoru prsu
Název v anglickém jazyce: Molecular mechanisms of apoptosis induction by taxanes in breast cancer cells
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK (12-BIOC)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2009
Datum zadání: 15.10.2009
Datum a čas obhajoby: 20.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2018
Oponenti: prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
  RNDr. Milan Reiniš, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK