Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Starozákonní konotace Kázání na hoře (podle Matouše)
Název práce v češtině: Starozákonní konotace Kázání na hoře (podle Matouše)
Název v anglickém jazyce: Old Testament Conotations of Sermon on the Mount (according to Matthew)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Nového zákona (27-NZ)
Vedoucí / školitel: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2009
Datum zadání: 16.09.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: Mgr. Jan Dus, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK