Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Myslet socialismus bez tanků: diskurzivní analýza pojetí a úlohy svobody slova v různých interpretacích československého roku 1968
Název práce v češtině: Myslet socialismus bez tanků: diskurzivní analýza pojetí a úlohy svobody slova v různých interpretacích československého roku 1968
Název v anglickém jazyce: Thinking socialism without the tanks. A discoursive study of the role of freedom of speech in the various interpretaitons of the czechoslovak year 1968
Klíčová slova: svoboda slova – masové sdělovací prostředky – Pražské jaro – osmašedesátý – okupace Československa – Literární listy – radikální demokracie – Karel Kosík – Petr Pithart – Jiří Hoppe – socialismus – demokracie
Klíčová slova anglicky: freedom of speech – mass communication media – Prague spring – sixty-eight – occupation of Czechoslovakia – Literární listy – Karel Kosík – Václav Havel – Milan Kundera – socialism – democracy – radical democracy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Prof. PhDr. Václav Bělohradský
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BAUER, Michal (vyd.): Protokol: II. sjezd Svazu československých spisovatelů (Praha, 22. - 29. dubna 1956) I a II, Akropolis, Praha 2011

BĚLOHRADSKÝ, Václav: Antipolitika v Čechách. Příspěvek ke gramatice kýče, v: FIALA, Petr; MIKŠ, František (vyd.): Česká konzervativní a liberální politika. Sborník k desátému výročí založení revue Proglas, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2000

BESANÇON, Alain: Court traité de soviétologie à l´usage des autorités civiles, militaires et réligieuses, Hachette, Paris 1976

BIĽAK, Vasil: Paměti Vasila Biľaka. Unikátní svědectví ze zákulisí KSČ I a II, Agentura Cesty, Praha 1991

BIĽAK, Vasil: Pravda zůstala pravdou. Projevy a články (říjen 1967 - prosinec 1970), Svoboda, Praha 1971

BLAŽEK, Petr; EICHLER, Patrik a kol. (vyd.): Jan Palach´69, FF UK, Praha 2009

BONDY, Egon: Neuspořádaná samomluva, L. Marek, Brno 2002

BONDY, Egon: Pracovní analýza, kopie rukopisu, Libri prohibiti VME 6055; 6073 z roku 1969

ČERNÝ, Rudolf: Antonín Novotný: Pozdní obhajoba, Kiezler, Praha 1992

ČERNÝ, Václav: Boje a směry socialistické kultury, Fr. Borový, Praha 1946

DIENSTBIER, Jiří; LÁNSKÝ, Karel: Rozhlas proti tankům, v: Srpen 1968, Index, Kolín nad Rýnem 1989

DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu, Doplněk a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Brno a Praha 2006

DUBČEK, Alexander; (HOCHMAN, Jiří – vyd.): Naděje umírá poslední. Vlastní životopis Alexandra Dubčeka, Svoboda – Libertas, Praha 1993

DUBČEK, Alexander; (LALUHA, Ivan; ŽATKULIAK, Jozef – vyd.): Od totality k demokracii. Prejavy, články a rozhovory; výber 1963-1992, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2002

FIDELIUS, Petr: Jazyk a moc, Arkýř, München 1983

GOLDSTÜCKER, Eduard: Vzpomínky II. 1945-1968, G plus G, Praha 2005

HÁJEK, Jiří: Mýtus a realita ledna 68, Svoboda, Praha 1970

HAMŠÍK, Dušan: Spisovatelé a moc, Československý spisovatel, Praha 1969

HAVEL, Václav: Dálkový výslech. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Melantrich, Praha 1989

HEJZLAR, Zdenek: ‚Pražské jaro‘ 1968 a jeho odkaz. Výběr statí a komentářů z let 1970-1987, Index, Kolín nad Rýnem 1988

HOCHOVÁ, Dagmar; KLIMENT, Alexandr; ŠÍCHA, Jan: Hlas nepojmenovaných. Pražské jaro jako pokus o svobodu, Centrum pro média a demokracii a Dagmar Hochová, Praha 2008

HOPPE, Jiří: Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období Pražského jara, Prostor, Praha 2009

HOPPE, Jiří (vyd.): Pražské jaro v médiích. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 11. díl, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk, Praha - Brno 2004

JUNGMANN, Milan: Literárky – můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi, Atlantis, Brno 1999

K událostem v Československu. Fakta, dokumenty, svědectví tisku a očitých svědků, Tisková skupina moskevských žurnalistů, Moskva 1968

KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy I a II, Doplněk, Brno 2002

KOPEČEK, Michal: Hledání ztraceného smyslu revoluce, Argo Praha 2009

KOSÍK, Karel: Česká radikální demokracie, SNPL, Praha 1958

KOSÍK, Karel: Čeští radikální demokraté. Výbor politických statí z r. 1848-1870, SNLP, Praha 1953

KOSÍK, Karel: Dialektika konkrétního. Studie o problematice člověka a světa, ČSAV, Praha 1965

KUNDERA, Milan: Kniha smíchu a zapomnění, Sixty-Eight Publishers, Toronto 1981

KURAL, Václav a kol.: Československo roku 1968. 1. díl: obrodný proces, Parta, Praha 1993

LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal: Hegemony and Socialist strategy. Towards a radical democratic politics, Verso, London/New York 2001

LEDERER, Jiří: Jan Palach. Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta, Novinář, Praha 1990

LUKÁCS, György: Existencialismus či Marxismus?, Nová osvěta, Praha 1949

MACEK, Josef a kol.: Sedm pražských dnů, 21. – 27. srpen 1968, Academia Praha 1990

MACHONIN, Pavel a kol.: Československá společnost. Sociologická analýza sociální stratifikace, Epocha, Bratislava 1969

MACHONIN, Pavel: Sociální struktura Československa v předvečer Pražského jara, Karolinum, Praha 1992

MICHNIK, Adam: Taková je doba…O kompromisu, samizdat, Knihovna Lidových novin, Praha 1988

MILTON, John: Areopagitika aneb Řeč o svobodě tisku, Ing. Mikuta, Praha 1946

MLYNÁŘ, Zdeněk: Mráz přichází z Kremlu, Mladá fronta, Praha 1990

MORAVEC, Jan: Antipoučení, Naše vojsko, Praha 1990

NOELLE-NEUMANNOVÁ, Elisabeth: The Spiral of Silence, The University of Chicago Press, Chicago 1984

OTÁHAL, Milan: Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989, Dokořán, Praha 2003

PATOČKA, Jan: Kacířské eseje o filosofii dějin, Academia, Praha 1990

PATOČKA, Jan: O smysl dneška, v: TÝŽ: Češi I, OIKOYMENH, Praha 2006

PAUER, Jan: Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy /pozadí-plánování-provedení/, Argo, Praha 2004

PITHART, Petr: Osmašedesátý, Rozmluvy, Praha 1990

PECKA, Jindřich; PREČAN, Vilém (vyd.): Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti, Doplněk, Brno 1993

PEKAŘ, Josef: Žižka a jeho doba II, Vesmír, Praha 1928

PELIKÁN, Jiří (vyd.): Potlačená zpráva. Zpráva komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949-68, Europa-Verlag, Wien 1970

PEROUTKA, Ferdinand: Tak nebo tak, Fr. Borový, Praha 1947

PLEVZA, Viliam: Vzostupy a pády. Gustáv Husák prehovoril, Tatrapress, Bratislava 1991

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Rezoluce k aktuálním otázkám strany, Svoboda, Praha 1978

Protokol: III. sjezd Svazu československých spisovatelů (Praha, 22. - 24. května 1963), Československý spisovatel, Praha 1963

Protokol: IV. sjezd Svazu československých spisovatelů (Praha 27. – 29. června 1967), Československý spisovatel, Praha 1968

PULLMANN, Michal: Konec experimentu, Scriptorium, Praha 2011

REED, John: Deset dnů, které otřásly světem, Mladá fronta, Praha 1957

Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV KSČ, Svoboda, Praha 1969

REIMAN, Michal: Rusko jako téma a realita doma a v exilu, ÚSD AV ČR, Praha 2008

RICHTA, Radovan a kol.: Civilizace na rozcestí. Společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce, Svoboda, Praha 1969

SATRE, Jean-Paul: Marxismus a existencialismus, Svoboda, Praha 1966

SVITÁK, Ivan: Kulatý čtverec. Dialektika demokratizace, úvahy a statě, články z let 1968-1969, Naše vojsko, Praha 1990

SVITÁK, Ivan: Lidský smysl kultury, Československý spisovatel, Praha 1968

ŠABATA, Jaroslav: Zrádná revoluce. Od ‚Zrazené revoluce‘ Lva Davidoviče Trockého k revoluci novodemokratické, v: TROCKIJ, Lev Davidovič: Zrazená revoluce. Co je SSSR a kam spěje, Doplněk, Brno 1995

ŠILHÁN, Věněk: XIV. mimořádný – ‚vysočanský‘ – sjezd KSČ, v: SRPEN 1968, Index, Köln 1989

ŠIK, Ota: Jarní probuzení: iluze a skutečnost, Polygon, Zürich 1989

ŠKVORECKÝ, Josef: Lvíče, Československý spisovatel, Praha 1969

ŠPIRIT, Michael (vyd.): Tvář. Výbor z časopisu, Torst, Praha 1995

TATARKA, Dominik: Démon souhlasu, Československý spisovatel, Praha 1964

TESAŘ, Jan: Mnichovský komplex, Prostor, Praha 2000

TESAŘ, Jan: Zamlčená diagnóza, Triáda, Praha 2003

THOREAU, Henry David: Občanská neposlušnost a jiné eseje, Christiania, Poprad 1994

TRÁVNÍČEK, Jiří (vyd.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém, Host, Brno 2009

UHER, Ján: Zo zákulisia rehabilitácií, Kalligram, Bratislava 2001

Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Sborník z konference konané 19. listopadu 2001 v Praze, Masarykova dělnická akademie, Praha 2002

VANČURA, Jiří: Naděje a zklamání, Mladá fronta, Praha 1990

VRABEC, Václav: Vybočil z řady. Medailon Josefa Smrkovského a doby, v níž žil, Naše vojsko, Praha 1991

ZÁBRANA, Jan: Celý život I, Torst, Praha 1992
Předběžná náplň práce
Postavením svobody projevu v československém roce 1968 do středu svého zájmu, snaží se práce překonat rozšířený interpretační nihilismus jeho významu plynoucí z traumatu způsobeného příchodem vojsk a následnou okupací. Svobodu slova a její úlohu v osmašedesátém – klíčovou pro nové zhodnocení tehdejších událostí – diskutuje autor srovnáváním různých dobových přístupů i od nich odvinutých interpretačních rámců až do současnosti. Mezi ty základní v práci sledované patří: dogmatický přístup odhalující ve svobodě projevu sdělovacích prostředků během Pražského jara organizovaný zdroj kontrarevoluce; reformní pojetí svobody projevu jako nedílné součásti reformy, ale i jako nástroj jejího prosazení, který se postupně reformátorům vymyká a stává se politickou mocí nekontrolovatelnou kontrolou politické moci; realistickou kritiku svobody projevu dotýkající se tématu odpovědnosti novinářů, přeceňujících svou vlastní úlohu; zkoumá postoje nepojmenovaných, tedy nečlenů komunistické strany, kteří využívají svobody projevu k sebepojmenování a ve vztahu k režimu jako ohnisko subverze; a konečně koncepci radikálně-demokratickou, která pojímá svobodu slova jako integrální předpoklad své politiky, ale zároveň se jejím prostřednictvím pokouší rekonstituovat společnost znovu jako autonomní dějinný subjekt. Práce konfliktně diskutuje dobové texty, dokumenty, i pozdější analytickou, historickou i memoárovou literaturu (např. Pithart, 1990; Hoppe, 2009) a zároveň hledá ve sledovaném období inspiraci pro dnešek a pro budoucnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Trying to overcome the traditional analytic nihilism of papers dealing with Czechoslovakia in 1968, which arises from the military occupation, the author puts the fact of freedom of speech into his work’s central interest. In a comparative study this work studies the different interpretations of its role and meaning, including: the dogmatic point of view concerning the freedom of speech being a source of organized counterrevolution; the effort of the reformers to include the freedom of speech into their reform and meanwhile to make it an instrument of it and the way it instead became an autonomous control of their politics; the realistic criticism concentrated on the manifestations of irresponsibility in the press endangering the reform on the one side and not being able to exit the temporary system imagination on the other; it equally pays attention to the ‘unnamed’, non-members of the Party, who process their self-establishment as an opposing political current, who however rest being no less than a source of interesting subversion; and finally examines the radical democrat approach understanding the freedom of speech as an obligatory condition of their politics together projecting the reconstitution of the society as an autonomous political subject. The work uses contemporary documents and texts as well as it argues historical and analytical papers elder like recent, nevertheless searching for inspiration for present and even future.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK