Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba geometrických schémat u žáků 1.stupně prostřednictvím podnětných geometrických prostředí
Název práce v češtině: Tvorba geometrických schémat u žáků 1.stupně prostřednictvím podnětných geometrických prostředí
Název v anglickém jazyce: Construction of elementary pupils’ geometric schemas via motivating learning environments
Klíčová slova: výuka geometrie, obvod a obsah mnohoúhelníku, vlastnosti mnohoúhelníku, poznávací proces v geometrii, krychlové stavby, origami, dřívka, parkety
Klíčová slova anglicky: geometry teaching, geometry learning, perimeter and area of quadrilaterals, attributes of quadrilaterals, Cube Buildings, Origami, Wooden Sticks, and Tiles
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 18.09.2015 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2015
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
  doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK