Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Prokura jako druh zastoupení v obchodních vztazích
Název práce v češtině: Prokura jako druh zastoupení v obchodních vztazích
Název v anglickém jazyce: Procuration as a type of representation in business relations
Klíčová slova: prokura, podnikatel, zastoupení
Klíčová slova anglicky: procuration, entrepreneur, representation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 06.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2012
Datum a čas obhajoby: 23.01.2012 15:30
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2012
Oponenti: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce ve svém úvodu pojednává o zastoupení podnikatele a zaměřuje se především na platnou úpravu smluvního zastoupení a prokury. Podstatnou část diplomové práce tvoří srovnání platné právní úpravy s historickou úpravou prokury v právních předpisech platných na našem území a úpravou prokury v návrhu nového občanského zákoníku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The opening of diploma thesis deals with representation of entrepreneur and concentrates on valid legislation of contractual legislation and procuration. A significant part of diploma thesis compares presently valid legislation with previous legislation and legislation according to the draft of the new Civil Code.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK