Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu: Určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy v právu ČR a USA
Název práce v češtině: Mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu: Určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy v právu ČR a USA
Název v anglickém jazyce: Private international law in a comparative perspective: the determination of governing law for non-contractual relations in the law of the CR and the USA
Klíčová slova: mezinárodní právo soukromé, mimosmluvní závazkové vztahy, rozhodné právo
Klíčová slova anglicky: private international law, conflict of laws, non-contractual obligations, choice of law
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 13.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.01.2012
Datum a čas obhajoby: 10.01.2012 10:00
Místo konání obhajoby: 317
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2012
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK