Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní insolvenční právo
Název práce v češtině: Mezinárodní insolvenční právo
Název v anglickém jazyce: International insolvency law
Klíčová slova: COMI, provozovna, vis attractiva concursus
Klíčová slova anglicky: COMI, Establishment, Vis Attractiva Consursus
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 04.01.2012
Datum a čas obhajoby: 19.04.2012 12:00
Místo konání obhajoby: 316
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2012
Oponenti: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK