Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cirkadiánní hodiny během ontogeneze
Název práce v češtině: Cirkadiánní hodiny během ontogeneze
Název v anglickém jazyce: Circadian clock during ontogenesis
Klíčová slova: ontogeneze, cirkadiánní rytmy, suprachiasmatická jádra, periferní oscilátory, hodinové geny
Klíčová slova anglicky: ontogenesis, circadian rhythms, suprachiasmatic nuclei, peripheral oscillators, clock genes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 23.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: Mgr. Miroslav Hock, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na shrnutí současných poznatků o vývoji cirkadiánních hodin savců během prenatálního a časného postnatálního období.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work will be aimed to summarize current knowledge on ontogenesis of the mammalian circadian clock during prenatal and early postnatal period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK