Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Design and synthesis of surface architectures on fluorescent nanodiamonds
Název práce v češtině: Design a syntéza povrchových architektur na fluorescenčních nanodiamantech
Název v anglickém jazyce: Design and synthesis of surface architectures on fluorescent nanodiamonds
Klíčová slova: nanodiamanty, diamant, fluorescence, nanočástice, NV centrum, ozařování, modifikace povrchu, fluorace, nanosondy, nanosenzory
Klíčová slova anglicky: nanodiamonds, diamond, fluorescence, nanoparticles, NV center, irradiation, surface modification, fluorination, nanoprobes, nanosensors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 23.02.2018 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.02.2018
Oponenti: Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.
  prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Disertační práce bude zaměřena na:
1. Vývoj procedur pro velkoobjemovou produkci Fluorescenčních nanodiamantů a vylepšenými fluorescenčními vlastnstnostmi s důrazem na intenzitu a homogenitu flurorescence jednotlivých nanočástic.
2. Modifikace tvaru, distribuce velikosti a povrchové chemie nanodiamantů k usnandnění jejich možného využití v bioaplikacích.
3. Demonstrace užití vyvinutých architektur na nanodiamantech v lékařských a biologických aplikacích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aims of this work are following:
1. To develop procedures for the large-scale production of fluorescent nanodiamonds with improved fluorescent properties in terms of fluorescence intensity and fluorescence homogeneity of individual nanoparticles.
2. To modify nanodiamonds shape, size distribution and surface chemistry in order to facilitate their use in bio-applications.
3. To demonstrate novel use of developed architectures on nanodiamonds in medicinal or biological applications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK