Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motiv trestu a viny v povídkové a dramatické tvorbě Františka Langra
Název práce v češtině: Motiv trestu a viny v povídkové a dramatické tvorbě Františka Langra
Název v anglickém jazyce: Theme of Guilt and Punishment in Stories and Dramatic of František Langr in Domestic and Global Context
Klíčová slova: František Langer, F. M: Dostojevskij, Zločin a trest, Zlatá Venuše, Snílci a vrahové, Periferie, Obrácení Ferdyše Pištory, Andělé mezi námi, Dvaasedmdesátka, prozaická tvorba, drama, pojem zločin a trest, tematizace zločinu a trestu, spravedlnost, vina a nevina člověka, obyčejní lidé z okraje společnosti
Klíčová slova anglicky: František Langer, F. M: Dostojevskij, Crime and Punishment, Gold Venus, Dreamers and Murderers, Periphery, Reversal of Ferdyš Pištora, Angels among us, Seventy-two, prose, drama, concept of crime and punishment, thematisation of crime and punishment, justice, guilt and innocence, ordinary people on the edge of society
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 01.02.2016 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Dostojevskij, F. M. , Zločin a trest, Praha 2007.
Čapek, J. , Stín kapradí, Praha 2005.
Götz, F. , Básnický dnešek, Praha 1931.
Hanuš, J. , Kdo může za můj hřích? , Praha 2011.
Holý, J. , František Langer, Prodavač snů, Praha 1988.
Charouz, E. , Slovenské inspirace Františka Langera, in. : František Langer na prahu nového tisíciletí, Praha 2000.
Konrád, E. , Národní umělec František Langer, Praha 1949.
Křivánek, V. , Akord snu, vášně a smrti, in. : František Langer na prahu nového tisíciletí, Praha 2000.
Kubíček, D. , Funkce náhody v díle Františka Langera, in. František Langer na prahu nového tisíciletí, Praha 2000.
Langer, F., Periférie, Praha 1968,
Langer, F., Prostor a dílo, Praha 2001
Langer, F., Tři hry o spravedlnosti, Praha 1957
Langer, F. , Zlatá Venuše, Snílci a vrahové, in. : Povídky I, Praha 2000.
Mourková, J. , Langerův novoklasicismus jako cesta k novému umění, in. : Buřiči a občané, Praha 1988.
Novák, R. , Poznámky na okraj jedné Langerovy povídky, in. : František Langer na prahu nového tisíciletí, Praha 2000.
Opelík, J. , Josef Čapek, Praha 1980.
Sezima K. , Podobizny a reliéfy, Praha 1910.
Šalda, F. X. , Kritické projevy 2. 1894 - 1895, ed. Vodička, F. , Praha 1950.
Zeyer, J. , Dům U Tonoucí hvězdy. Z pamětí neznámého, in: Tři legendy o krucifixu, Praha 1906.
Kolektiv autorů,
Česká literatura od počátku k dnešku, Praha 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK