Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Major Zeman: Verbální vyprávění a film
Název práce v češtině: Major Zeman: Verbální vyprávění a film
Název v anglickém jazyce: „Major Zeman“: Comparative analysis of verbal narratives and TV serial presentations
Klíčová slova: major Zeman, povídka, film, verze, Jiří Procházka, Jiří Sequens, televizní seriál, fikční svět, obraz světa, ideologie, třídní boj, SNB
Klíčová slova anglicky: major Zeman, tale, film, version, Jiří Procházka, Jiří Sequens, TV serial, fictional world, picture of the world, ideology, class struggle, „SNB“
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2011
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce Major Zeman: Verbální vyprávění a film se zabývá srovnáním dvou médií, jimiž je konstruován propagandistický příběh o majoru Zemanovi: literárními vyprávěními Jiřího Procházky, publikovanými knižně, a jejich realizací ve formě televizního seriálu. Zkoumá jak změny dané mediálním transferem, tj. nevyhnutelné posuny, tak i posuny autonomní, vzniklé na principu variování výchozího příběhu.
Seznam odborné literatury
Film a dějiny. Edit. Petr Kopal. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 407 s.
CHATMAN, Seymour. Dohodnuté termíny : Rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. 259 s.
James Bond a major Zeman : Ideologizující vzorce vyprávění. Edit. Petr Bílek. Litomyšl : Paseka, 2007. 136 s.
MONACO, James. Jak číst film : Svět filmů, médií a multimédií. Praha : Albatros, 2004. 740 s.
RŮŽIČKA, Daniel. Major Zeman : Propaganda nebo krimi?. Praha : Práh, 2005. 200 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK