Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Život na Facebooku: kvalitativní studie chování lidí na Facebooku
Název práce v češtině: Život na Facebooku: kvalitativní studie chování lidí na Facebooku
Název v anglickém jazyce: Life on Facebook: Qualitative Study of the Behavior of Teenagers and Young Adults on Facebook
Klíčová slova: Facebook, Sociální sítě, Sociální média, Internet, Kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: Facebook, Social Network Sites, Social Media, Internet, Qualitative Research
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
POUŽITÁ LITERATURA
Abram, Carolyn. 2006. Welcome to Facebook, everyone. Facebook blog. [Online]
26. Září 2006. [Citace: 15. Březen 2011.]
http://blog.facebook.com/blog.php?post=2210227130.
Alexa. 2011. facebook.com. Alexa. [Online] 25. Březen 2011. [Citace: 25. březen
2011.] http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com#.
Barnes, S. 2006. A privacy paradox: Social networking in the United States. First
Monday. [Online] září 2006. [Citace: 4. duben 2011.]
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1394/1312.
BBC. 2005. News Corp in $580m internet buy. bbc.co.uk. [Online] BBC, 19. Červenec
2005. [Citace: 14. Březen 2011.] http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4695495.stm.
Boyd, Danah m . a Ellison, Nicole B. 2007. Social Network Sites: definition, History
and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007, Sv. 13, 1.
Boyd, Danah M. 2008. Facebook's Privacy Trainwreck. Convergence: The
International Journal of Research into New Media Technologies. [Online] 2008.
[Citace: 4. duben 2011.] http://www.danah.org/papers/FacebookPrivacyTrainwreck.pdf.
—. 2006. Friendster lost steam. Is MySpace just a fad? Apophenia Blog. [Online] 21.
Březen 2006. [Citace: 23. Březen 2011.]
http://www.danah.org/papers/FriendsterMySpaceEssay.html.
—. 2008. Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics.
[Online] 2008. [Citace: 2. únor 2011.]
http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf.
ČSÚ. 2011. 2. UŽIVATELÉ FACEBOOKU - MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ. ČSÚ.
[Online] 21. Únor 2011. [Citace: 20.. Březen 2011.]
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/2_uzivatele_facebooku_mezinarodni_srovnani.
Denham, Elizabeth. 2009. REPORT OF FINDINGS INTO THE COMPLAINT
FILED BY THE CANADIAN INTERNET POLICY AND PUBLIC INTEREST
CLINIC (CIPPIC) againstFACEBOOK INC. UNDER THE PERSONAL
INFORMATION PROTECTION AND ELECTRONIC DOCUMENTS ACT. [Online]
105
19. červenec 2009. [Citace: 4. duben 2011.] http://www.priv.gc.ca/cfdc/
2009/2009_008_0716_e.pdf.
Disman, Miroslav. 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Nakladatelství
Karolinum, 2000.
Donath, J. a Boyd, D. 2004. Public displays of connection. BT Technology Journal.
2004, Sv. 22, 4.
Douglas, Nick. 2006. MySpace: The Business of Spam 2.0 (Exhaustive Edition).
Gawker. [Online] IFC, 26. Září 2006. [Citace: 14. Březen 2011.]
http://gawker.com/#!199924/myspace/myspace-the-business-of-spam-20-exhaustiveedition.
Ellison, N. B., Steinfield, C. a Lampe, C. 2007. The Benefits of Facebook
‘‘Friends:’’ Social Capital and College Students’ Use of Social Network Sites. Journal
of Computer-Mediated Communication. 2007, Sv. 12, 4.
Facebook. 2011. Biografie zakladatele. Facebook. [Online] 2011. [Citace: březen. 15
2011.] http://www.facebook.com/press/info.php?founderbios.
—. 2011. Časová osa. Facebook - Tiskové středisko. [Online] 2011. [Citace: 20.
Březen 2011.] http://www.facebook.com/press/info.php?timeline.
—. 2011. Facebook Pages. Facebook.com. [Online] Facebook, 2011. [Citace: 1. srpen
2011.] http://www.facebook.com/FacebookPages?sk=info.
Gelles, David. 2010. Facebook's value soare as investors seeek pre-IPO stake. FT.com.
[Online] 24. Srpen 2010. [Citace: 20. Březen 2011.]
http://www.ft.com/cms/s/0/054fc0ee-afa7-11df-b45b-
00144feabdc0.html?dbk#axzz1HMM5GhY6.
George, A. 2006. Living online: The end of privacy? New Scientist. 2006.
Golder, Scott, Wilkinson, Dennis a Huber, Bernardo. 2007. Rhythms of social
interaction: messaging within a massive online. HP Labs. [Online] 28-30. červen 2007.
[Citace: 28. březen 2011.]
http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/facebook/facebook.pdf.
Gross, R. a Acquisti, A. 2005. Information Revelation and Privacy in Online Social
Networks (The Facebook case). Proceedings of WPES'05. [Online] 2005. [Citace: 1.
duben 2011.] http://www.heinz.cmu.edu/~acquisti/papers/privacy-facebook-grossacquisti.
pdf.
Hargittai, Eszter a Hsieh, Yu-li Patrick. 2010. From Dabblers to Omnivores. [autor
knihy] Zizi Papacharissi. A networked self : identity, community and culture on social
network sites. New York : Routledge, 2010.
Hargittai, Eszter. 2007. Whose Space? Differences Among Users and Non-Users of
Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007, Sv. 13, 1.
Hendl, Jan. 2008. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2008.
Choi, Jaz Hee-jeong. 2006. Living in Cyworld: Contextualising Cy-Ties in South
Korea . Nicemustard. [Online] 2006. [Citace: 28. březen 2011.]
http://www.nicemustard.com/files/jaz_c_cyworld_ch.pdf.
Jenkins, Henry. 2008. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide.
New York : New York University Press, 2008.
Jirák, Jan a Köpplová, Barbora. 2009. Masová média. Praha : Portál, 2009.
Kaplan, Andreas M. a Haenlein, Michael. 2010. Users of the world, unite! The
challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons. 2010, Sv. 53, 1.
Kaufmann, Jean-Claude. 2010. Chápající rozhovor. Praha : Sociologické
nakladatelství (SLON), 2010.
Lampe, C., Ellison, N. a Steinfield, C. 2006. A Face(book) in the crowd: Social
searching vs. social browsing. Proceedings of the 2006 20th Anniversary Conference on
Computer Supported Cooperative Work : New York: ACM Press, 2006.
Lenhart, A a Madden, M. 2007. Teens, privacy, & online social networks. Internet
and American Life Project Report. [Online] 17. duben 2007. [Citace: 4. duben 2011.]
http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2007/PIP_Teens_Privacy_SNS_Rep
ort_Final.pdf.pdf.
Lewis, Jane a West, Anne. 2009. ‘Friending’: Londonbased undergraduates’
experience of Facebook. new media & society. 2009, Sv. 11, 7.
Liu, Ling Woo. 2008. Friendster Moves to Asia. Time.com. [Online] 29. Leden 2008.
[Citace: 13. Březen 2011.]
http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1707760,00.html/.
Lüders, Marika. 2008. Conceptualizing personal media. New Media Society. 2008,
10.
Macich, Jiří ml. 2008. Facebook si můžete přepnout už i do češtiny. Lupa.cz. [Online]
5. Červen 2008. [Citace: 20. Březen 2011.] http://www.lupa.cz/zpravicky/facebook-simuzete-
prepnout-uz-i-do-cestiny/.
McQuail, Denis. 2010. Mcquail's mass communication theory. London : Sage
Publications, 2010.
Mcquail, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009.
Microsoft. 2007. Facebook and Microsoft Expand Strategic Alliance. Microsoft News
Center. [Online] 24. Říjen 2007. [Citace: 18. Březen 2011.]
http://www.microsoft.com/Presspass/press/2007/oct07/10-24FacebookPR.mspx.
Miovský, Michal. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu.
Praha : Grada, 2006.
O'Neil, Nick. 2010. The Secret To How Facebook Makes Money. allfacebook.com.
[Online] 19. leden 2010. [Citace: 25. březen 2011.]
http://www.allfacebook.com/facebook-makes-money-2010-01.
Palfrey, John a Gasser, Urs. 2008. Born Digital: Understanding the First Generation
of Digital Natives. New York : Basic Books, 2008.
Papacharissi, Zizi. 2010. A networked self : identity, community and culture on social
network sites. New York : Routledge, 2010. ISBN 978-0-415-80181-2.
Papacharissi, Zizi A. 2010. A Private Sphere: Democracy in a Digital Age.
Cambridge : Polity Press, 2010.
Quan-Haase, Anabel a Young, Alyson L. 2010. Uses and Gratifications of Social
Media: A Comparison of Facebook and Instant Messaging. Bulletin of Science
Technology & Society. 2010, Sv. 30.
Rivlin, Gary. 2006. Wallflower at the Web Party. nytimes.com. [Online] New York
times, 15. Říjen 2006. [Citace: 8. Březen 2011.]
http://www.nytimes.com/2006/10/15/business/yourmoney/15friend.html?_r=2.
Senčák, Ivan. 2010. Domácí násilí a stalking z pohledu mladé geberace. [editor]
vedoucí práce doc. Ing. Antonín Řehoř CSc. [Diplomová práce (Mgr.)]. Zlín :
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Institu mezioborových studií Brno,
2010.
Strauss, Anselm a Corbinová, Juliet. 1999. Základy kvaliatativního výzkumu.
Boskovice : Albert, 1999.
Techtree. 2008. Facebook: Largest, Fastest Growing Social Network. Techtree.
[Online] 13. Srpen 2008. [Citace: 14. Březen 2011.]
http://www.techtree.com/India/News/Facebook_Largest_Fastest_Growing_Social_Net
work/551-92134-643.html.
Wellman, B., Salaff, J., Dimitrova, D., Garton, L., Gulia, M., & Haythornthwaite,
C. 1996. Computer networks as social networks: Collaborative work, telework, and
virtual. Annual Review of Sociology. 1996, Sv. 22.
Wildberger, A. Martin. 1999. Ai & Simulation. Simulation. 1999, Sv. 72, 261.
Womack, Brian. 2010. Facebook Becomes Third Biggest US Web Company.
JakartaGlobe. [Online] 15. Listopad 2010. [Citace: 20. Březen 2011.]
http://www.thejakartaglobe.com/technology/facebook-becomes-third-biggest-us-webcompany/
406751.
Yadav, Sid. 2006. Facebook – The Complete Biography. Mashable. [Online] 25.
Srpen 2006. [Citace: březen. 15 2011.]
Zuckerberg, Mark. 2009. 300 Million and On. Facebook Blog. [Online] 15. Září
2009. [Citace: 20. březen 2011.]
http://blog.facebook.com/blog.php?post=136782277130.
Předběžná náplň práce
Cílem této kvalitativní studie je zmapovat chování teenagerů a mladých dospělých v rámci média zvaného Facebook. Konkrétně se hodlám zaměřit zejména na následující výzkumné otázky:

- S kým jedinci prostřednictvím Facebooku komunikují?
- Jaké informace, jakého charakteru a z jakých kanálů přosřednictvím Facebooku
získávají? (Facebook nabízí více různých komunikačních kanálů, jak soukromé, tak
veřejné a "semi-veřejné")
- Jaké informace sdílejí? S kým je sdílejí a jakým kanálem?
- Z jakého důvodu se chovají právě daným způsobem?
- Ovlivňuje to, že používají Facebook jiné formy komunikace (mediované i
nemediované)?
- Používají Facebook i k jiným aktivitám než ke komunikaci?
- Liší se chování na Facebooku u teenagerů a mladých dospělých?

Předpokládám, že získaná data mi posluží k formulaci hypotéz o chování jedinců na Facebooku a o tom, zda existují rozdíly v chování na Facebooku v závislosti na věku. Tyto hypotézy by měly sloužit jako podklad pro případnou kvantitativní studii. Jelikož jak kvalitativních, tak kvantitativních studií věnujících se chování jedinců na Facebooku či ISS obecně mnoho nevzniklo, zejména mimo území USA, doufám, že má studie by mohla být jedním ze střípků, které přispějí k uchopení fenoménu ISS ze strany mediálních věd a jeho teoretické reflexi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master thesis aims to map the behavioral patterns of Facebook usage and the dependence of these patterns on the users’ characterictics. This thesis had the goal to generate hypothesis about peoples’ behavior on Facebook - what information, where and why people look for and what information, with whom and why they share. In other words, to describe “the life on Facebook” and to contribute to expanding the knowledge about Facebook’s social role, its deeper theoretical reflection and to anchor Facebook more solidly into the system of media theories.
In the first theoretical part I have characterized and defined Facebook, sketched its history and development, briefly summarized the studies concerned with Facebook and as well described the contemporary media studies theoretical approach to Facebook.
The research itself was carried out through the series of qualitative interviews with Facebook users. Based on this data analysis I have formulated various hypotheses about peoples’ behavior on Facebook, about the regularities in the way people share and search for information on Facebook. These hypotheses should serve as a basis and foundations of the subsequent quantitative research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK