Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz Jana Palacha v české kultuře
Název práce v češtině: Obraz Jana Palacha v české kultuře
Název v anglickém jazyce: The picture of Jan Palach in czech culture
Klíčová slova: kulturní obraz, Jan Palach, Kristus, Jan Hus, oběť, ticho, pohřeb
Klíčová slova anglicky: cultural image, Jan Palach, Christ, Jan Hus, victim/sacrifice, silence, funeral
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 11.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Studentka se ve své práci zaměří na analýzu literárních, fotografických a filmových dokumentů, vytvářejících literární a mediální obraz Jana Palacha. Zaměří se zejména na dokumenty týkající se tryzny a pohřbu Jana Palacha. Při práci bude užívat především metodu diskurzivní analýzy, jejímž cílem bude interpretovat stabilizované i proměnlivé aspekty Palachova obrazu, ale i kontexty, do nichž je tento obraz situován. Palachův obraz bude zkoumán v rámci kategorie reprezentace, jak ji používá soudobá literární teorie.
Seznam odborné literatury
Hayden White: Tropika diskursu
Julia Kristeva: Slovo, dialog a román
Lubomír Doležal: Fikce a historie v období postmoderny
Vladimír Macura: Šťastný věk
Roland Barthes: Mytologie; Světlá komora
Susan Sontagová: S bolestí druhých před očima; Umění fotografie
Roger Chartier: Až na okraj útesu
Paul Veyne: Jak se píší dějiny
Michel Foucault: Slova a věci; Diskurs, autor, genealogie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK