Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jan Opolský a jeho prozaické dílo v dobovém literárním kontextu
Název práce v češtině: Jan Opolský a jeho prozaické dílo v dobovém literárním kontextu
Název v anglickém jazyce: Jan Opolský and his prosaic work in temporary literary context
Klíčová slova: dekadence, Jan Opolský, krátké prózy, symbolismus, výtvarné umění v literatuře
Klíčová slova anglicky: decadence, Jan Opolský, short stories, symbolism, scenic art in literature
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK