Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse
Název práce v češtině: Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse
Název v anglickém jazyce: Eschatological themes in the work of K. Jaspers
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 27.05.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2015
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: PhDr. Stanislav Stark, CSc.
  PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK