Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krize přirozeného světa
Název práce v češtině: Krize přirozeného světa
Název v anglickém jazyce: Crisis of the Life-World
Klíčová slova: fenomenologie, přirozený svět, krize, ontologie, etika, moderní společnost, člověk, rozdíl, výchova, dialog
Klíčová slova anglicky: Phenomenology, Life-World, Crisis, Ontology, Ethic, Modern Society, Human Being, Distinction, Education, Dialog
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 21.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
  PhDr. Miroslav Pauza, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK