Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Emoční problémy u žáků při výuce hry na hudební nástroj
Název práce v češtině: Emoční problémy u žáků při výuce hry na hudební nástroj
Název v anglickém jazyce: Emotional disorders at pupil's learning to play musical instrument
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK