Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Podpora a rozvoj klientů ústavní výchovy v České republice
Název práce v češtině: Podpora a rozvoj klientů ústavní výchovy v České republice
Název v anglickém jazyce: Support and expansion of clients emplacement in the institutional upbringing in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK